DOC Kaas – Melkveehouders

Nederland is na de VS de tweede landbouwexporteur ter wereld. In 2015 bedroeg de landbouwexport 81,3 miljard euro, de hoogste waarde ooit. Melk en zuivel staat op de derde plek van landbouw exportproduct. Off the Grid brengt de diverse momenten van koe naar kaas in beeld.

Melkveehouders

De Nederlandse melkveehouderij is, samen met de toeleverende en verwerkende industrie, een onderdeel van onze economie dat ertoe doet. In Nederland zijn ca. 17.000 melkveebedrijven met 1,8 mln koeien die tezamen ruim 14 mld. kg melk produceren.